Công nhân đồ gỗ có nhiều sáng kiến đạt hiệu quả cao

Anh Tạo có nhiều sáng kiến làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Lý Oanh
Anh Tạo có nhiều sáng kiến làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Lý Oanh
Anh Tạo có nhiều sáng kiến làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng/năm. Ảnh: Lý Oanh
Lên top