“Công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh giỏi” năm 2020

Lễ biểu dương do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức. Ảnh: H.Nội
Lễ biểu dương do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức. Ảnh: H.Nội
Lễ biểu dương do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức. Ảnh: H.Nội
Lên top