Công nhân điện lực chống “giặc lửa”

Công nhân điện lực đang dập lửa. Ảnh: Ngọc Thắng
Công nhân điện lực đang dập lửa. Ảnh: Ngọc Thắng
Công nhân điện lực đang dập lửa. Ảnh: Ngọc Thắng
Lên top