Công nhân đi xét nghiệm COVID-19: Yên tâm hơn trong công việc

Công nhân chờ đến lượt vào lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. 
Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân chờ đến lượt vào lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân chờ đến lượt vào lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top