Công nhân đi và về không nhìn thấy mặt trời

Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội thảo tham vấn. Ảnh: T.N.D
Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội thảo tham vấn. Ảnh: T.N.D
Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chủ trì hội thảo tham vấn. Ảnh: T.N.D
Lên top