Công nhân đề xuất phát triển thêm nhà ở xã hội để ổn định chỗ ở

Công nhân ở trọ mong muốn phát triển nhà ở xã hội để giúp họ ổn định chỗ ở. Ảnh Đức Long
Công nhân ở trọ mong muốn phát triển nhà ở xã hội để giúp họ ổn định chỗ ở. Ảnh Đức Long
Công nhân ở trọ mong muốn phát triển nhà ở xã hội để giúp họ ổn định chỗ ở. Ảnh Đức Long
Lên top