Công nhân Cty xi măng Phúc Sơn đã đi làm trở lại

Công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn dừng việc để đòi hỏi quyền lợi. Ảnh: An Bình.
Công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn dừng việc để đòi hỏi quyền lợi. Ảnh: An Bình.
Công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn dừng việc để đòi hỏi quyền lợi. Ảnh: An Bình.
Lên top