Công nhân Cty TNHH S&H Vina Thạch Thành đi làm trở lại

LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá giải thích, vận động công nhân đồng thời yêu cầu Cty thực hiện đúng luật, đúng quy định và cải thiện điều kiện làm việc.
LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá giải thích, vận động công nhân đồng thời yêu cầu Cty thực hiện đúng luật, đúng quy định và cải thiện điều kiện làm việc.
LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá giải thích, vận động công nhân đồng thời yêu cầu Cty thực hiện đúng luật, đúng quy định và cải thiện điều kiện làm việc.
Lên top