Công nhân Cty Splendour tiếp tục khiếu nại việc Cty không thực hiện đúng cam kết

Công nhân Cty Splendour_Ảnh công nhân cung cấp
Công nhân Cty Splendour_Ảnh công nhân cung cấp
Công nhân Cty Splendour_Ảnh công nhân cung cấp
Lên top