Công nhân Công ty Yesum Vina không được vào làm việc

Các công nhân Công ty Yesum Vina đứng trước cửa công ty. Ảnh Bạn đọc cung cấp
Các công nhân Công ty Yesum Vina đứng trước cửa công ty. Ảnh Bạn đọc cung cấp
Các công nhân Công ty Yesum Vina đứng trước cửa công ty. Ảnh Bạn đọc cung cấp
Lên top