Công nhân Công ty PouYuen: Mong được miễn thuế với khoản trợ cấp thôi việc

Anh Lê Minh Luân trở thành thợ sửa xe máy sau khi phải chấm dứt HĐLĐ với Công ty PouYuen do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: nhân vật cung cấp
Anh Lê Minh Luân trở thành thợ sửa xe máy sau khi phải chấm dứt HĐLĐ với Công ty PouYuen do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: nhân vật cung cấp
Anh Lê Minh Luân trở thành thợ sửa xe máy sau khi phải chấm dứt HĐLĐ với Công ty PouYuen do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: nhân vật cung cấp
Lên top