Công nhân Công ty Minh Hoàng 2: Con 2 tuổi vẫn chưa nhận được tiền thai sản

Công nhân tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 mòn mỏi chờ giải quyết bảo hiểm. Ảnh: Thanh Chung
Công nhân tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 mòn mỏi chờ giải quyết bảo hiểm. Ảnh: Thanh Chung
Công nhân tại Công ty TNHH May Minh Hoàng 2 mòn mỏi chờ giải quyết bảo hiểm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top