Công nhân có ý thức trách nhiệm cao khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Công nhân Đồng Nai mặc đồng phục “Tổ công nhân tự quản” đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 sáng 23.5. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Đồng Nai mặc đồng phục “Tổ công nhân tự quản” đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 sáng 23.5. Ảnh: Nam Dương
Công nhân Đồng Nai mặc đồng phục “Tổ công nhân tự quản” đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 sáng 23.5. Ảnh: Nam Dương
Lên top