Công nhân có sáng kiến hay, doanh nghiệp giảm chi phí hàng trăm tỉ đồng

Lãnh đạo CĐ tặng bằng khen và cup cho CN giỏi. Ảnh: Đ.P
Lãnh đạo CĐ tặng bằng khen và cup cho CN giỏi. Ảnh: Đ.P
Lãnh đạo CĐ tặng bằng khen và cup cho CN giỏi. Ảnh: Đ.P
Lên top