Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công nhân chưa mua thực phẩm sạch, vì sao?