Công nhân chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau không sợ mất việc do COVID-19

Nhờ kiểm soát dịch bệnh COVID-19, hàng chục ngàn lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau vẫn đi làm việc bình thường. Ảnh: Nguyễn Phú
Nhờ kiểm soát dịch bệnh COVID-19, hàng chục ngàn lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau vẫn đi làm việc bình thường. Ảnh: Nguyễn Phú
Nhờ kiểm soát dịch bệnh COVID-19, hàng chục ngàn lao động tại các nhà máy chế biến thủy sản tỉnh Cà Mau vẫn đi làm việc bình thường. Ảnh: Nguyễn Phú
Lên top