Công nhân căng băng rôn đòi tiền lương

Nhiều công nhân căng băng rôn đòi tiền lương. Ảnh: QH.
Nhiều công nhân căng băng rôn đòi tiền lương. Ảnh: QH.
Nhiều công nhân căng băng rôn đòi tiền lương. Ảnh: QH.
Lên top