Công nhân các KCN Hải Phòng: "Vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất"

Cán bộ công đoàn Hải Phòng hỗ trợ người lao động thông tin cần thiết trước khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh MD
Cán bộ công đoàn Hải Phòng hỗ trợ người lao động thông tin cần thiết trước khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh MD
Cán bộ công đoàn Hải Phòng hỗ trợ người lao động thông tin cần thiết trước khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh MD
Lên top