Công nhân bức xúc vì doanh nghiệp thông báo nghỉ chờ việc không lương

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng lắng nghe kiến nghị của người lao động sáng 25.5. Ảnh: MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng lắng nghe kiến nghị của người lao động sáng 25.5. Ảnh: MD
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng lắng nghe kiến nghị của người lao động sáng 25.5. Ảnh: MD
Lên top