Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Công nhân ăn đậu phụ xem World Cup

Công nhân KCN Bắc Thăng Long theo dõi World Cup 2018 tại quán ăn đêm Đức Đạt. Ảnh: N.N
Công nhân KCN Bắc Thăng Long theo dõi World Cup 2018 tại quán ăn đêm Đức Đạt. Ảnh: N.N