Cộng đồng tiếp sức cùng công nhân

Các DN xuất khẩu sản phẩm gỗ tại Khu công nghiệp Suối Dầu phải chia việc, hoạt động cầm chừng ảnh hưởng đến đời sống công nhân. Ảnh: Phương Linh
Các DN xuất khẩu sản phẩm gỗ tại Khu công nghiệp Suối Dầu phải chia việc, hoạt động cầm chừng ảnh hưởng đến đời sống công nhân. Ảnh: Phương Linh
Các DN xuất khẩu sản phẩm gỗ tại Khu công nghiệp Suối Dầu phải chia việc, hoạt động cầm chừng ảnh hưởng đến đời sống công nhân. Ảnh: Phương Linh
Lên top