Công đoành ngành y tế Đắk Nông: Chăm lo bảo vệ quyền lợi NLĐ

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được khen thưởng trong năm 2020.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được khen thưởng trong năm 2020.
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được khen thưởng trong năm 2020.
Lên top