Công đoàn Y tế Việt Nam tập huấn truyền thông giao tiếp ứng xử cho cán bộ phía nam

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế VN - phát biểu tại hội nghị tập huấn.
PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế VN - phát biểu tại hội nghị tập huấn.
PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế VN - phát biểu tại hội nghị tập huấn.
Lên top