Công đoàn Y tế Hải Dương tặng quà bệnh nhi mắc COVID-19 là con CNVCLĐ

Công đoàn ngành Y tế Hải Dương tặng quà bệnh nhi mắc COVID-19. Ảnh DT
Công đoàn ngành Y tế Hải Dương tặng quà bệnh nhi mắc COVID-19. Ảnh DT
Công đoàn ngành Y tế Hải Dương tặng quà bệnh nhi mắc COVID-19. Ảnh DT
Lên top