Công đoàn Y tế Hà Tĩnh trao 181 suất quà Tết cho đoàn viên khó khăn

Công đoàn Y tế Hà Tĩnh trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CĐ.
Công đoàn Y tế Hà Tĩnh trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CĐ.
Công đoàn Y tế Hà Tĩnh trao quà cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: CĐ.
Lên top