Công đoàn Y tế Hà Nội biểu dương 115 cán bộ nữ tiêu biểu

Những cán bộ nữ tiêu biểu được tuyên dương. Ảnh: LĐTĐ
Những cán bộ nữ tiêu biểu được tuyên dương. Ảnh: LĐTĐ
Những cán bộ nữ tiêu biểu được tuyên dương. Ảnh: LĐTĐ
Lên top