Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Tập huấn công tác kiểm tra khu vực phía Nam

Đồng chí Vũ Ngọc Chính, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Vũ Ngọc Chính, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Vũ Ngọc Chính, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM