Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.
Lên top