Công đoàn Xây dựng Việt Nam: Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng hoa chúc mừng Học viện AMC
Đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng hoa chúc mừng Học viện AMC
Đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng hoa chúc mừng Học viện AMC
Lên top