Công đoàn với “Vùng xanh doanh nghiệp”

Người lao động Công ty ICHI Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch và yên tâm làm việc trong “Vùng xanh doanh nghiệp”. Ảnh: Kiều Vũ
Người lao động Công ty ICHI Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch và yên tâm làm việc trong “Vùng xanh doanh nghiệp”. Ảnh: Kiều Vũ
Người lao động Công ty ICHI Việt Nam tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch và yên tâm làm việc trong “Vùng xanh doanh nghiệp”. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top