ÔNG NGỌ DUY HIỂU – ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH, TRƯỞNG BAN QUAN HỆ LAO ĐỘNG, TỔNG LĐLĐVN:

“Công đoàn Việt Nam sẽ tận dụng tốt cơ hội để làm mới mình”

Công nhân ngành may đang làm việc tại một doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Ảnh: QUẾ CHI
Công nhân ngành may đang làm việc tại một doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Ảnh: QUẾ CHI
Công nhân ngành may đang làm việc tại một doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top