Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân

PGS.TS Dương Văn Sao - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn |

Công đoàn Việt Nam đã đóng góp to lớn vào trang sử hào hùng, vẻ vang dựng nước, giữ nước của dân tộc, giai cấp công nhân; tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng xứng đáng với lòng tin yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Công đoàn tích cực vận động đoàn viên thi đua, sáng tạo

Ngày 28.7.1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, Công hội đỏ Bắc Kỳ ra đời, đây là tổ chức Công đoàn đầu tiên ở Việt Nam do Đảng ta sáng lập và lãnh đạo, là tổ chức tiền thân của Tổng LĐLĐVN ngày nay.

Công hội đỏ ra đời là kết quả tất yếu của quá trình phát triển phong trào đấu tranh của công nhân với sự truyền bá và vận dụng tài tình, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sự ra đời của Công hội đỏ đánh dấu mốc son trưởng thành về chính trị và tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam.

Chặng đường cách mạng 94 năm, là khoảng thời gian nối tiếp giữa hai thế kỷ, tuy phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thách thức, khi hoạt động bí mật, lúc công khai, với 12 lần đại hội và 6 lần đổi tên cho phù hợp với mỗi giai đoạn lịch sử, nhưng ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, bản chất kiên cường, cách mạng của Công đoàn Việt Nam (CĐVN) cũng không thay đổi. CĐVN luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của dân tộc và lợi ích của người lao động (NLĐ), không xa rời, coi nhẹ mục tiêu phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Giai cấp công nhân (GCCN), CĐVN luôn tin tưởng, trung thành, đi tiên phong trong thực hiện đường lối của Đảng, không ngừng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo CNVCLĐ.

Các cấp công đoàn đã hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy NLĐ làm đối tượng vận động, tập hợp và tổ chức hoạt động; lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định… để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh làm mục tiêu hoạt động.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; trong tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội và trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lao động công nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp của NLĐ đã được nâng lên đáng kể.

Công đoàn còn luôn tích cực vận động, tổ chức CNVCLĐ thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, liên tục trên mọi miền Tổ quốc, tiêu biểu như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh, an toàn; phong trào học tập nâng cao trình độ, tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; giúp nhau xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa; xanh sạch, đẹp... đã thu hút, lôi cuốn hàng vạn NLĐ trên công trường, nhà máy, hầm mỏ, nỗ lực, sáng tạo lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp

Ngày nay, trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đang đòi hỏi khách quan, cấp bách phải không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của NLĐ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, để cạnh tranh thắng lợi, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ. Công đoàn đã bám sát tình hình kinh tế xã hội của đất nước, những diễn biến của tình hình thế giới và yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, quán triệt sâu sắc quan điểm “vì con người, do con người”.

Theo đó, Công đoàn đã tập trung chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động tham gia giải quyết việc làm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ; chú trọng công tác bảo hộ lao động, để NLĐ được làm việc trong môi trường, điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động… nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ, tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

Các hoạt động xã hội của công đoàn, được quan tâm và có nhiều tiến bộ, tiêu biểu như, tổ chức thành lập các Quỹ tình thương, Quỹ Mái ấm Công đoàn, Quỹ trợ giúp cho CNVCLĐ nghèo, trợ giúp CNVCLĐ trong lúc khó khăn hoạn nạn, xoá đói giảm nghèo...

Công đoàn cũng đã bám sát đoàn viên, NLĐ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp trí tuệ của đông đảo CNVCLĐ để tham mưu, đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến NLĐ, chăm lo, bảo vệ ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh.

Công tác tuyên truyền, vận động giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức của công đoàn đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết với GCND xây dựng, củng cố khối liên minh công-nông-trí, làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu CNH-HĐH và hội nhập quốc tế vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nhìn lại chặng đường 94 năm xây dựng, trưởng thành, chúng ta tự hào về truyền thống hào hùng, kiên trung, bất khuất, truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo của giai cấp công nhân và tổ chức CĐVN.

PGS.TS Dương Văn Sao - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh kỷ niệm 94 năm Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh vừa tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2023); biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2023; trao học bổng cho con công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi năm học 2022 - 2023.

Giải Bóng chuyền hơi nữ kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lâm Điền |

Gần 100 vận động viên tham gia Giải bóng chuyền hơi nữ do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Sôi động hội thao chào mừng 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

BÍCH NGỌC |

Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2023. Tham dự có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy cùng hơn 300 vận động viên là cán bộ, đoàn viên công tác trên địa bàn tỉnh.

Giải Bóng đá chào mừng 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thanh Nhàn |

Công đoàn các Khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức Giải bóng đá tranh Cup 28.7 chào mừng 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023).

Câu lạc bộ Cán bộ Công đoàn hưu trí kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lâm Điền |

Câu lạc bộ “Cán bộ Công đoàn hưu trí” TP Long Xuyên (An Giang) tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hội thao cán bộ Công đoàn chào mừng 94 năm Công đoàn Việt Nam

Thiệu Vũ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thao cán bộ Công đoàn chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Cà Mau và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 26.9: Hưng Nguyên, Quang Thuấn vào chung kết 400m hỗn hợp nam

NHÓM PV |

Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (26.9) của ASIAD 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 11 môn.

Xuân Thiện Thanh Hóa chưa chứng minh tài chính đã đề nghị làm điện áp mái

Xuân Hùng |

Cho đến hôm nay (26.9), UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định chưa cho phép Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 2 và Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa 3 có trụ sở tại xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa (đều thuộc Xuân Thiện Thanh Hóa của Tập đoàn Xuân Thiện) điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao trên địa bàn, trong đó có việc lắp đặt hệ thống điện áp mái.

Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh kỷ niệm 94 năm Công đoàn Việt Nam

Kiều Vũ |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh vừa tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2023); biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2023; trao học bổng cho con công nhân viên chức lao động vượt khó, học giỏi năm học 2022 - 2023.

Giải Bóng chuyền hơi nữ kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lâm Điền |

Gần 100 vận động viên tham gia Giải bóng chuyền hơi nữ do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Sôi động hội thao chào mừng 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

BÍCH NGỌC |

Ngày 26.7, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thao cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tỉnh năm 2023. Tham dự có Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Bảy cùng hơn 300 vận động viên là cán bộ, đoàn viên công tác trên địa bàn tỉnh.

Giải Bóng đá chào mừng 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thanh Nhàn |

Công đoàn các Khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức Giải bóng đá tranh Cup 28.7 chào mừng 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023).

Câu lạc bộ Cán bộ Công đoàn hưu trí kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Lâm Điền |

Câu lạc bộ “Cán bộ Công đoàn hưu trí” TP Long Xuyên (An Giang) tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hội thao cán bộ Công đoàn chào mừng 94 năm Công đoàn Việt Nam

Thiệu Vũ |

LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thao cán bộ Công đoàn chào mừng Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Cà Mau và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.