Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, đồng hành cùng dân tộc

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: SƠN TÙNG
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: SƠN TÙNG
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: SƠN TÙNG
Lên top