Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững đất nước

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam chiều 24.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam chiều 24.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội XII Công đoàn Việt Nam chiều 24.9. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top