Công đoàn Việt Nam cần có những đột phá mang tính chiến lược

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Tùng
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top