Công đoàn Viện Khoa học Giáo dục VN: Con cán bộ công chức, viên chức học giỏi là niềm tự hào của Viện

Tại Lễ phát thưởng con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong Viện có thành tích cao trong học tập năm học 2017 - 2018 do CĐ Viện Khoa học Giáo dục VN tổ chức. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Tại Lễ phát thưởng con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong Viện có thành tích cao trong học tập năm học 2017 - 2018 do CĐ Viện Khoa học Giáo dục VN tổ chức. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Tại Lễ phát thưởng con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong Viện có thành tích cao trong học tập năm học 2017 - 2018 do CĐ Viện Khoa học Giáo dục VN tổ chức. Ảnh: CĐ Giáo dục VN
Lên top