Công đoàn Viên chức VN tập huấn dùng phần mềm quản lý đoàn viên

Các học viên lớp tập huấn được hướng dẫn sử dụng và thực hành quản lý đoàn viên ngay trên máy tính.
Các học viên lớp tập huấn được hướng dẫn sử dụng và thực hành quản lý đoàn viên ngay trên máy tính.
Các học viên lớp tập huấn được hướng dẫn sử dụng và thực hành quản lý đoàn viên ngay trên máy tính.
Lên top