Công đoàn Viên chức Vĩnh Long tuyên dương 6 tập thể, 50 cá nhân

Đồng chí Lê Thị Hồng Đào - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long, thừa ủy quyền Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2019 cho Công đoàn Viên chức tỉnh. Ảnh: Thanh Thủy
Đồng chí Lê Thị Hồng Đào - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long, thừa ủy quyền Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2019 cho Công đoàn Viên chức tỉnh. Ảnh: Thanh Thủy
Đồng chí Lê Thị Hồng Đào - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long, thừa ủy quyền Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2019 cho Công đoàn Viên chức tỉnh. Ảnh: Thanh Thủy
Lên top