Công đoàn Viên chức TP. Hà Nội: Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng trong 6 tháng đầu năm

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao phần thưởng của CĐ Viên chức TP. Hà Nội cho các CN giỏi: Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao phần thưởng của CĐ Viên chức TP. Hà Nội cho các CN giỏi: Ảnh: Xuân Trường
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao phần thưởng của CĐ Viên chức TP. Hà Nội cho các CN giỏi: Ảnh: Xuân Trường
Lên top