Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh tích cực chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ

Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Quốc Tiến
Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Quốc Tiến
Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Quốc Tiến
Lên top