Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh: Biểu dương 24 điển hình tiên tiến

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top