Công đoàn Viên chức tỉnh Sơn La tập trung hướng về cơ sở

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Lên top