Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình tổ chức nói chuyện chuyên đề

PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Giảng viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - tại buổi nói chuyện chuyên đề.
PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Giảng viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - tại buổi nói chuyện chuyên đề.
PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Giảng viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - tại buổi nói chuyện chuyên đề.
Lên top