Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình

Một đội thi đang nấu ăn bữa cơm gia đình. Ảnh: Diệu Linh
Một đội thi đang nấu ăn bữa cơm gia đình. Ảnh: Diệu Linh
Một đội thi đang nấu ăn bữa cơm gia đình. Ảnh: Diệu Linh
Lên top