Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công đoàn Viên chức tỉnh Hà Giang: Hỗ trợ kinh phí làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên