Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng chăm lo đoàn viên khó khăn

Đồng chí Trần Hải Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng trao tặng số tiền hỗ trợ cho đồng chí Bế Việt Thắng – Chủ tịch CĐCS Trường NKNT-TT để trao lại cho đoàn viên đang điều trị bệnh hiểm nghèo.
Đồng chí Trần Hải Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng trao tặng số tiền hỗ trợ cho đồng chí Bế Việt Thắng – Chủ tịch CĐCS Trường NKNT-TT để trao lại cho đoàn viên đang điều trị bệnh hiểm nghèo.
Đồng chí Trần Hải Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng trao tặng số tiền hỗ trợ cho đồng chí Bế Việt Thắng – Chủ tịch CĐCS Trường NKNT-TT để trao lại cho đoàn viên đang điều trị bệnh hiểm nghèo.
Lên top