Công đoàn Viên chức Tiền Giang: Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5

Đại biểu cùng các cá nhân, tập thể được khen thưởng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lý Oanh
Đại biểu cùng các cá nhân, tập thể được khen thưởng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lý Oanh
Đại biểu cùng các cá nhân, tập thể được khen thưởng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lý Oanh
Lên top