Công đoàn Viên chức Tiền Giang bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên

Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn Lê Thị Bích Nga. ẢNh: Lý Oanh
Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn Lê Thị Bích Nga. ẢNh: Lý Oanh
Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn Lê Thị Bích Nga. ẢNh: Lý Oanh
Lên top