Công đoàn Viên chức Thái Bình triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao biểu trưng, khen thưởng cho những gia đình đoàn viên đạt danh hiệu gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 -2020. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao biểu trưng, khen thưởng cho những gia đình đoàn viên đạt danh hiệu gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 -2020. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình trao biểu trưng, khen thưởng cho những gia đình đoàn viên đạt danh hiệu gia đình công nhân, viên chức lao động tiêu biểu cấp tỉnh, giai đoạn 2016 -2020. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top