Công đoàn viên chức Tây Ninh: Tuyên truyền về bầu cử Quốc hội cho cán bộ CĐ

Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top